TOEPASSINGEN

Corrosiescanning

Door het inscannen van gecorrodeerde zones op leidingen of installaties kan METIOR 3D een gedigitaliseerde kopij van de corrosie zone nemen. Door de data van deze scan te vergelijken met een eigen ontwikkeld model, kan het exacte materiaalverlies bepaald worden en wordt er een worst case profile opgesteld.
Deze meetgegevens stelt de netbeheerder in staat de nodige sterkteberekeningen uit te voeren. Uit de resultaten van deze berekeningen zal blijken of het gecontroleerde deel al dan niet moet vervangen worden.
Door gebruik te maken van deze techniek kan er een veel correcter beeld van de corrosie gevormd worden en kan finaal de reparatie kost gedrukt worden.

Referenties

logo airliquide logo fluxys logo plakoni logo teco logo vapo logo vdl